Call/Whatsapp: (65) 9004 1643

KWONG WAI SHIU HOSPITAL